Májusi Szent Miklós ünnep a tokaji templomban

photo01Május 9-én, ó-naptár szerint 22-én van Csodatévő Szent Miklós püspök ereklyéi átvitelének az ünnepe a kisázsiai Müra városából Bariba, amely 1087-ben történt.

Immár hagyománnyá vált, hogy a Magyar Ortodox Egyházmegye híveinek egy csoportja minden év májusában elzarándokol Tokaj városába, hogy részt vegyen a csodatévő püspök, a templom védőszentje tavaszi ünnepén. Ezt a napot a közösség igyekszik minden alkalommal széppé és emlékezetessé varázsolni. 

Ebben az évben is ünnepélyes főpapi szolgálatra került sor május 31-én, szombaton a tokaji Szent Miklós templomban. Az ünnepi liturgiát a Munkácsi és Ungvári Egyházmegye főpásztora, Feodor érsek atya végezte prot. Viktor Miszo, Tatárka Kirill lelkész, Georgij Jakim protodiakónus és Szegedi Szabolcs István diakónus segédletével, a budapesti Nagyboldogasszony székesegyház zarándokaiból álló kórus énekes szolgálatával, a tokaji közösség tagjai pedig együtt imádkoztak a Miskolcról, Kazincbarcikáról és Budapestről érkezett hívekkel. Többen részesültek a gyónás és az eucharisztia szentségében. Az ünnepi istentisztelet végén Feodor érsek megáldotta Szent Miklós új ikonját, amelyet Almási József, a miskolci egyházközség tagja festett és ajándékozott erre az alkalomra a templomnak. Ezt követte a körmenet, amelynek során a főpásztor szentelt vízzel hintette meg a templom falait és a híveket, és a Szűzanya és Szent Miklós püspök közbenjárását kérte a hívők és a városban élő minden jóakaratú, istenfélő ember számára.

Feodor érsek arról a csodáról beszélt prédikációjában, amelyet Isten népe minden szent liturgia során átél: a Megváltó, szent Teste és életet adó Vére által mindig teljes valóságában jelenik meg közöttünk, hogy megszentelje mindazokat, akik hű és alázatos szívvel részesülnek a szent titkokban. Ez a csoda olyan öröm a keresztények számára, amelyhez semmilyen földi boldogság sem fogható, és semmiféle gond, baj, bánat sem képes elhomályosítani.

Az ünnep szeretetvendégséggel ért véget, amelyet a tokaji közösség tagjai készítettek a közelről és távolról érkezett zarándoktestvérek számára. Az idei címünnep is imában, örömben telt el, emlékezetes nap volt a több mint kétszáz éves Szent Miklós templom történetében.

T. K.

Hozzászólások lezárva