Templomünnep Tokajban

tokaj1Márk jegorjevszki érsek atya, a Magyar Egyházmegye kormányzó  főpapja áldásával ünnepi szent liturgiára került sor a tokaji ortodox templomban május 25-én, a templom névadója, Csodatévő Szent Miklós myrai püspök ünnepén. A májusi ünnep a szent főpap ereklyéi Bariba való átvitele emlékének van szentelve. A Magyar Egyházmegye papjai közösen végezték a szent liturgiát a szomszédos ukrajnai ortodox egyházmegyékből érkezett vendég lelkészekkel. 

A hazánk egyik legrégebbi ortodox templomában megtartott ünnepi liturgián a Magyar Egyházmegye lelkészeivel együtt imádkoztak a Munkácsi és Ungvári Egyházmegye papjai, prot. Vaszilij Jurina, Feodor érsek munkatársa, aki a szentbeszédet mondta és Joann Sztojko protodiakónus, valamint Venyegyikt (Hromej) szerzetespap, a Szent Mihály arkangyal monostor Grusevo faluban szolgálatot teljesítő lelkésze, aki a Huszti és Nagyszőlősi Egyházmegyéből érkezett vendégként.

A Magyar Egyházmegyéből Tatárka Kirill pap, egyházmegyei titkár, Tarkó Mihály, a miskolci Szentháromság egyházközség, Krank József, a nyíregyházi Szent György nagyvértanú egyházközség és prot. Nyikolaj Kim, a hévízi Életetadó Forrás egyházközség parochusai szolgáltak az ünnepi liturgián, valamint Szeged Szabolcs István diakónus, a tokaji templomi szolgálatok felelőse.

A szent liturgia végén prot. Vaszilij atya, aki az ünnepi szolgálatot vezette, átadta Feodor érsek atya áldását az egybegyűlteknek, és húsvéti köszöntő szóval fordult a Tokaj városából és a környék településeiről érkezett hívekhez.

Az istentisztelet után a helyi ortodox közösség, kötetlen testvéri együttlét keretében, szeretetvendégségre hívta az ünnepre érkezett papokat és hívőket.

Ezután a jelenlévők megtekinthették az ortodox ikonkiállítást a városi tájmúzeumban.

Hozzászólások lezárva